Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2020

serialowaaa
1796 eaf1 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaandziaa andziaa

December 11 2019

serialowaaa
9311 162c 500

June 09 2019

serialowaaa
— Lucifer Morningstar

June 02 2019

serialowaaa
8538 b4ed 500

May 25 2019

serialowaaa
5475 3203 500

March 22 2019

serialowaaa
Ktoś mnie niedawno zapytał: "Po co żyjemy?". I ja się nad tym dość długo zastanawiałem. Tak, wie pan, po ludzku. No i doszedłem do wniosku, że najbardziej odpowiada mi powiedzenie: "Żyję po to, by doświadczać".
— Krzysztof Materna, "Bogaty wewnętrznie", Newsweek 46/13
Reposted from1923 1923 viamaddaleinee maddaleinee

March 04 2019

serialowaaa
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaddaleinee maddaleinee

February 19 2019

serialowaaa
0865 f322 500
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy

February 09 2019

serialowaaa
serialowaaa
3871 0945 500
Reposted fromipo ipo viacompletelydifferent completelydifferent

February 05 2019

serialowaaa
4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viamaddaleinee maddaleinee

January 30 2019

serialowaaa
Reposted fromFlau Flau viaeespoir eespoir

November 09 2018

serialowaaa
2051 e8f0 500
Reposted fromdudku dudku viagoraca-czekolada goraca-czekolada
serialowaaa
Reposted fromFlau Flau viaeespoir eespoir

October 31 2018

serialowaaa
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viamaddaleinee maddaleinee

October 28 2018

serialowaaa

October 25 2018

serialowaaa
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaddaleinee maddaleinee

October 12 2018

October 06 2018

serialowaaa

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaoutkapa outkapa
serialowaaa
Reposted fromFlau Flau viaoutkapa outkapa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl