Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

serialowaaa
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed viamagolek22 magolek22

August 17 2018

serialowaaa

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viamagolek22 magolek22
serialowaaa
serialowaaa
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viawakemeupx wakemeupx
serialowaaa
serialowaaa
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viawszystkodupa wszystkodupa

July 15 2018

serialowaaa
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

July 09 2018

serialowaaa
Reposted fromFlau Flau viawolalabym wolalabym
serialowaaa
5284 a0c6
Reposted frompesy pesy viametka metka
serialowaaa
Reposted frommr-absentia mr-absentia viametka metka
serialowaaa
Reposted fromshakeme shakeme viametka metka
serialowaaa
Nic tak dobrze nie robi na głowę, jak zmiana otoczenia.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
3184 2bdb 500
serialowaaa
2238 1f20
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22

July 01 2018

serialowaaa
4582 3a82 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa

June 28 2018

serialowaaa
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
serialowaaa
Może jest coś, co boisz się powiedzieć, ktoś, kogo boisz się kochać, miejsce, do którego boisz się pójść. To będzie bolało. To będzie bolało, bo jest ważne.
— John Green
serialowaaa
8674 593b
Reposted fromstonerr stonerr viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
4871 723a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagitarowaaaA gitarowaaaA

June 23 2018

serialowaaa
8491 33e7
Reposted fromonlyman onlyman viaUnknownMind UnknownMind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl