Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

serialowaaa
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viagitarowaaaA gitarowaaaA

August 17 2017

serialowaaa
0935 71dd
Reposted fromscorpix scorpix vialegilimencja legilimencja

August 16 2017

serialowaaa
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viapoolun poolun
serialowaaa
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viapoolun poolun
serialowaaa
Reposted frombluuu bluuu viapoolun poolun
serialowaaa

August 14 2017

serialowaaa
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoutoflove outoflove
serialowaaa
Reposted frombluuu bluuu viaanecianow anecianow
serialowaaa
Tak łatwo zapominamy, że wszystko może się zatrzymać w jednej chwili.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

August 12 2017

serialowaaa
Reposted fromtfu tfu viagitarowaaaA gitarowaaaA

August 11 2017

serialowaaa
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
serialowaaa
Reposted frompeper peper viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey

August 10 2017

serialowaaa
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss

August 09 2017

serialowaaa
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viacrispybones crispybones
serialowaaa
7117 3235 500
Świnka Grażynka zadba o Twoją figurę
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagitarowaaaA gitarowaaaA

August 07 2017

serialowaaa
0495 409a
Reposted fromrichardth richardth viaoutoflove outoflove
serialowaaa
serialowaaa
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viamyminds myminds
serialowaaa
0763 df1a
Reposted fromscorpix scorpix viamyminds myminds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl