Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2017

serialowaaa
8224 8b40 500
Reposted fromverronique verronique viaIriss Iriss

June 28 2017

serialowaaa
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat viakrainakredek krainakredek
serialowaaa

June 27 2017

serialowaaa
Blokada przed otwarciem się przed drugim człowiekiem jest ciężka do pokonania. Każdy ma swoje lęki, obawy, doznania z przeszłości, które potrafią komplikować teraźniejszość. To wspomnienia odgrywają dużą rolę w naszym życiu, to one nas kształtują, wpływają na nas. Musimy tylko umieć oddzielić złe doświadczenia od tych dobrych, musimy uważać żeby nie sparzyć się po raz kolejny. Trzeba walczyć, czasami nawet z samym sobą, stoczyć tę wewnętrzną bitwę. Musimy nauczyć się nie poddawać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanecianow anecianow
serialowaaa
1652 ebae 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamagolek22 magolek22

June 26 2017

8062 e37f 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues vianosmile nosmile

June 23 2017

serialowaaa
3136 ed8f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamagolek22 magolek22
serialowaaa
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viakrainakredek krainakredek

June 22 2017

serialowaaa
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
1533 cfb1
Reposted fromoutline outline
serialowaaa
9865 371d
Reposted frompulperybka pulperybka viaoutline outline

June 21 2017

serialowaaa
Życie jest zbyt krótkie, aby żałować straconych szans i złych decyzji.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 20 2017

serialowaaa
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
serialowaaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaIriss Iriss

June 19 2017

serialowaaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
serialowaaa
4081 5968
serialowaaa

June 18 2017

June 17 2017

serialowaaa

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viagitarowaaaA gitarowaaaA

June 16 2017

serialowaaa
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl