Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

serialowaaa
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viakrainakredek krainakredek

June 22 2017

serialowaaa
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
1533 cfb1
Reposted fromoutline outline
serialowaaa
9865 371d
Reposted frompulperybka pulperybka viaoutline outline

June 21 2017

serialowaaa
Życie jest zbyt krótkie, aby żałować straconych szans i złych decyzji.
— Santa Montefiore
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 20 2017

serialowaaa
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
serialowaaa
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaIriss Iriss

June 19 2017

serialowaaa
serialowaaa
4081 5968
serialowaaa

June 18 2017

June 17 2017

serialowaaa

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viagitarowaaaA gitarowaaaA

June 16 2017

serialowaaa
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutline outline
serialowaaa
0615 cbbc

June 12 2017

serialowaaa
5131 6fdb
Reposted fromSitOnMyFace SitOnMyFace viaIriss Iriss

June 11 2017

serialowaaa
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viaesperer esperer

June 10 2017

serialowaaa
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong
serialowaaa
9100 28d7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanecianow anecianow

June 09 2017

serialowaaa
3665 88d2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl