Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2017

serialowaaa
5862 188c 500

April 29 2017

serialowaaa
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viamyminds myminds
serialowaaa
6395 dee3 500
Reposted fromalcohoolic alcohoolic viamyminds myminds

April 28 2017

serialowaaa
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
serialowaaa
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viamagolek22 magolek22
serialowaaa
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromsummerkiss summerkiss viamagolek22 magolek22

April 27 2017

5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viabzdura bzdura
serialowaaa
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk

April 25 2017

serialowaaa
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viagitarowaaaA gitarowaaaA
9083 369d
Reposted fromLittleJack LittleJack viagitarowaaaA gitarowaaaA

April 24 2017

serialowaaa
2837 cf47
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viagitarowaaaA gitarowaaaA
8364 5182
Reposted frommirosia mirosia viamyminds myminds
serialowaaa
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu vianiemaproblemu niemaproblemu
serialowaaa
via instagram.com/mountain.stories
serialowaaa
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viaesperer esperer

April 23 2017

6376 fe0a
Reposted fromLittleJack LittleJack viablubra blubra
serialowaaa

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaclementiines clementiines
serialowaaa
5768 a745
Reposted fromfelicka felicka viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl