Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

serialowaaa
2051 e8f0 500
Reposted fromdudku dudku viagoraca-czekolada goraca-czekolada
serialowaaa
Reposted fromFlau Flau viaeespoir eespoir

October 31 2018

serialowaaa
3697 f508 500
Reposted fromverronique verronique viamaddaleinee maddaleinee

October 28 2018

serialowaaa

October 25 2018

serialowaaa
5995 18d7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamaddaleinee maddaleinee

October 12 2018

October 06 2018

serialowaaa

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaoutkapa outkapa
serialowaaa
Reposted fromFlau Flau viaoutkapa outkapa
serialowaaa
7448 0099 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaoutkapa outkapa
serialowaaa
Reposted fromgruetze gruetze viaoutkapa outkapa
serialowaaa
5489 51bd 500
Reposted fromthetemple thetemple viagwiazdeczka gwiazdeczka

October 03 2018

serialowaaa
4141 f85d 500
serialowaaa
7587 3b6c 500
serialowaaa
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viafantazja fantazja

September 26 2018

serialowaaa
Dlaczego mnie wtedy nie było ?
Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol.
Wtedy on otworzył nade mną swój.
Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła.
Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło.
A gdy już staliśmy pod twoimi drzwiami, zapytał mnie czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec

September 22 2018

serialowaaa
8275 40dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasanders sanders

September 20 2018

serialowaaa
Wiara w siebie daje wielkie możliwości.
— Dwayne Johnson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 18 2018

serialowaaa
Reposted frompomruki pomruki viapoolun poolun

September 14 2018

serialowaaa
5658 e066
Reposted fromrubinek rubinek viawszystkodupa wszystkodupa

September 12 2018

serialowaaa
6671 921f 500
Halina Poświatowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl