Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

serialowaaa
Reposted fromnaelienn naelienn viakrainakredek krainakredek

February 27 2017

serialowaaa
Zmęczony burz szaleństwem, jak statek pijany,
Już niczego nie pragnę, jeno wielkiej ciszy
I kogoś, kto zrozumie mój żal nienazwany,
Kogoś, kto mą bezsłowną tęsknotę usłyszy;

Kogoś, kto jasną duszą życie mi przepoi,
Iżbym w spokoju bożym wypoczął po męce,
Kogoś, kto rozszalałe serce uspokoi,
Kładąc na moje oczy miłosierne ręce.

Idę po szczęście swoje. Po ciszę. Do kogo?
Którędy? Ach, jak ślepiec! Zwyczajnie - przed siebie.
I wiem, że zawsze trafię, którą pójdę drogą,
Bo wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
— Julian Tuwim
Reposted fromsotired sotired viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
serialowaaa
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viakrainakredek krainakredek

February 26 2017

serialowaaa
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viagitarowaaaA gitarowaaaA
serialowaaa
Gdzież rozum miały te obecne kobiety, wszelkiej swojej tajemniczości się wyzbywając?!
— Joanna Chmielewska
Reposted fromflorentyna florentyna viagitarowaaaA gitarowaaaA

February 25 2017

serialowaaa
9197 abb7
Reposted fromkortes kortes viamyminds myminds
serialowaaa
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki
Reposted fromvith vith viamyminds myminds
serialowaaa
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viamyminds myminds
serialowaaa
6889 4f52 500
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaIriss Iriss

February 23 2017

serialowaaa
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaribka ribka
serialowaaa
5836 89d3 500
Reposted fromfoods foods viadusz dusz
2093 516c 500
Reposted fromfreakish freakish viadusz dusz
serialowaaa
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viamyminds myminds
0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia viazapachsiana zapachsiana

February 22 2017

serialowaaa
0776 4e10
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyminds myminds

February 20 2017

serialowaaa
7373 cdc4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadusz dusz
serialowaaa
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viakrainakredek krainakredek

February 18 2017

6673 9533 500

February 16 2017

serialowaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl